Przetarg nr 97/10

12.05.2010
Wyłonienie piodmiotu na świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi serwisowej maszyn i urzadzeń produkcji Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych "NOWOMAG" S.A. dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 101/10

12.05.2010
Wyłonienie firmy świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych. Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadanie nr 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.