Przetarg nr 94/10

28.04.2010
Dostawa dwóch przesiewaczy wibracyjnych wraz z montażem na stanowiskach pracy w ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie. Zadanie nr 1 - Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego PWE-1 - 1,5 x 4,5 Zadanie nr 2 - Dostawa wraz z montażem przesiewacza wibracyjnego WP-2 - 1,5 x 5,5

Przetarg nr 90/10

07.04.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi napraw hydrauliki sterowniczej oraz napraw przewodów wysokociśnieniowych do obudów zmechanizowanych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Naprawa elementów hydrauliki sterowniczej pilotowej do obudów zmechanizowanych produkcji Georyt, Zadanie nr 2 - Naprawa elementów hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych (sterowanie ręczne), Zadanie nr 3 - Naprawa przewodów wysokociśnieniowych.

Przetarg nr 88/10

07.04.2010
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie prac transportowych dwoma żurawiami samojezdnymi terenowymi o udźwigu min. Q = 16 ton dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 92/10

07.04.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Skat 80; Skat E 180 W. Zadanie nr 2 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Rybnik 80; PZS-850 "Nowomag"; Rybnik 225/750, Rybnik 950, Rybnik 330/1100, Grot 255/842, Grot 850, Grot 1100, Zadanie nr 3 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Glinik 800; Glinik 1024; Glinik 298/800. Zadanie nr 4 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników zgrzebłowych typu: Longwall AFC. Zadanie nr 5 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników taśmowych typu: PTG 50/1000; PTGm 50/1000,Mifama 1200, Gwarek 1000; Gwarek 1200J; Gwarek 1200; Gwarek 1200 VP; Gwarek 1200 MW,Gwarek 1200 NPD, Gwarek 1400, Wampol 1000. Zadanie nr 6 - remont (bez przekładni) dołowych przenośników taśmowych typu: Pioma 1000; Pioma 1200;Pioma 1200 NPD, Bogda 1000; Bogda 1200, Nowomag 1200. Zadanie nr 7 - remont (bez przekładni) podawarek taśmowych kombajnów chodnikowych typu: PDT-Sigma 800,BOA 800.