Przetarg nr 213/09

25.11.2009
Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty silników i przetwornic maszyn wyciągowych, silników wentylatorów głównego przewietrzania oraz silników pomp głównego odwadniania dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 210/09

25.11.2009
Wyłonienie wykonawcy specjalistycznych robót geodezyjnych w ruchu zakładu górniczego oraz specjalistycznych robót geodezyjno-kartograficznych na powierzchni terenu w granicach terenów górniczych zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 203/09

11.11.2009
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej maszyny wyciagowej szybu "Paulina" wraz z przebudową wysokoparametrowej sieci cieplnej w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.