Przetarg nr 188/09

21.10.2009
Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej dla przebudowy węzła klasyfikacji w hydrocyklonach w Południowym Koncernie Węglowym SA Zakład Górniczy Janina w Libiążu wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń i nadzorem autorskim.