Przetarg nr 110/09

26.08.2009
Wyłonienie dostawcy w zakresie: zadanie nr 1. Aparaty regeneracyjne ucieczkowe wraz z aparatami treningowymi, zadanie nr 2. Części zamienne do aparatów regeneracyjnych ucieczkowych typu SSS 1 PV KS zadanie nr 3. Przenośna stacja wymiany sprzętu układu oddechowego.

Przetarg nr 113/09

26.08.2009
Świadczenie na rzecz Zamawiającego w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie w okresie przezbrojenia oddziału G 3 usług ślusarskich w ruchu Zakładu Górniczego prowadzonych pod nadzorem Zamawiającego

Przetarg nr 108/09

19.08.2009
Wyłonienie podmiotów wykonujących remonty maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA wykonywane poza ruchem zakładu górniczego

Przetarg nr 109/09

19.08.2009
Wykonanie robót budowlanych związanych z termorenowacją elewacji zewnętrznej kompleksu budynków łaźni - cechowni rejon "Piłsudski" w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA

Przetarg nr 103/09

12.08.2009
Wyłonienie wykonawcy remontu klatek schodowych , ciagów komunikacyjnych oraz cechowni w kompleksie budynków łaźni górniczej /segment A, B/ oraz budynku Markowni, Cechowni i Administarcji /segment C/ znajdującym się w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Zakładzie Górniczym Sobieski - rejon Piłsudski.