Przetarg nr 80/09

24.06.2009
Dostawa kompletnego zespołu podajników taśmowych współpracujących ze sobą: podajnika tasmowego i podawarki taśmowej z osprzętem elektrycznym służącego do odstawy urobku z przodka, w którym pracuje maszyna urabiająca typu dopuszczonego ( np. kombajn chodnikowy) dla Południowego Koncernu Węglowego SA -ZG Janina.

Przetarg nr 79/09

09.06.2009
Wykonanie robót budowlanych związanych z termorenowacją elewacji zewnętrznej kompleksu budynków łaźni-cechowni rejon "Piłsudski" w Zakładzie Górniczym "Sobieski" Południowego Koncernu Węglowego SA.

Przetarg nr 75/09

03.06.2009
Wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne na usuwanie awarii, naprawy i przeglądy dołowych ciągników spalinowych typu Ferrit DLZ dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. - Zakładu Górniczego Janina.

Przetarg nr 77/09

03.06.2009
Wyłonienie podmiotu wykonującego naprawy serwisowe urządzeń i podzespołów kolejki spągowej zębatej z napędem spalinowym typu KSZS-650/900/80S wraz z elementami tras i rozjazdów dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA.

Przetarg nr 78/09

03.06.2009
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługę - dostawa i zabudowa kabla elektroenergetycznego w szybie "Sobieski III", dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. - Zakładu Górniczego Sobieski.