Przetarg nr 62/09

29.04.2009
Wyłonienie wykonawcy wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i +kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. +uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych

Przetarg nr 63/09

29.04.2009
Wyłonienie wykonawcy zadania pn.: "Remont budowli stacji wentylatorów przy szybie "Zachodni" na terenie Zakładu Górniczego Janina" - zadanie nr 1 oraz "Remont średni 2 szt. wentylatorów głównego przewietrzxania typu WOK 4 i WOK4dU przy szybie "Janina I" i przegląd 2 szt. wentylatorów typu WOK 7dU przy szybie "Zachodni" - zadanie nr 2.

Ogłoszenia o przetargu nr 60/09

29.04.2009
Wyłonienie firmy świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Południoweho Koncernu Weglowego SA. Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych; Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej