Przetarg nr 223/09

30.12.2009
Wyłonienie wykonawcy opracowania dla Południowego Koncernu Węglowego SA. w Jaworznie dokumentacji niezbędnej dla uregulowania stanu planistycznego projektowanej do nabycia nieruchomości i wprowadzenia inwestycji pn. "Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową" do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

Przetarg nr 222/09

16.12.2009
Wyłonienie wykonawcy zadania: "Legalizacja wag handlowych kolejowych, samochodowych oraz taśmowych wraz z przegladami, konserwacją i naprawą z Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

Przetarg nr 218/09

09.12.2009
Wyłonienie podmiotu wykonujacego usługi remontów wyłaczników, zespołów transformatorowych, stacji kompaktowych, zestawów manewrowych oraz zespołów rozruchowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Weglowego S.A.