Przetarg nieograniczony nr referencyjny : 2015/TWD/TWD/00123/L (nr 20/15)

22.01.2015
Wyłonienie podmiotów dla wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, opinii, ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych i innych opracowań związanych z profilaktycznym zabezpieczeniem i z usuwaniem szkód górniczych w budynkach i innych obiektach budowlanych, budowlach inżynieryjnych, liniowych, w gruntach rolnych i leśnych w granicach terenów górniczych Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.