Sprawa nr 67/2012/EEZP/AP

12.11.2012
Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. na którą składają się wsparcie użytkowników, nadzór autorski oraz udostępnianie i administracja aplikacji FKX, GMX, STX, NAVIGATOR wraz z serwerami i osprzętem sieciowym. Przeniesiono do archhiwum 2.01.2013 r.