Cennik kruszyw obowiązujący w ZG Sobieski.

Kruszywo PKW Uziarnienie [mm] Cena netto [zł/t] Cena brutto [zł/t]
Odmiana 1                   0 - 2                      4,00                       4,92
                  0 - 31,5                      5,00                       6,15
Odmiana 2                   0 - 125                      3,00                       3,69

Informacje dodatkowe:

Sprzedaż kruszyw PKW odbywa się na wagach drobnicowych w dni robocze, w godz. od 600 do 2200.

Mozliwości zakupu kruszyw prosimy uprzednio potwierdzić:
Dyspozytor Przeróbki Mechanicznej, tel. 32 618 5401 lub 32 618 5301.

Kruszywo PKW spełnia warunki określone w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2.

Maksymalny wymiar ziarna dla Kruszywa PKW 0 –125 mm wynosi 200 mm.

Cena brutto kruszyw skalnych uwzględnia podatek VAT w wysokości 23 %.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.

 

Cennik kruszyw obowiązujący w ZG Janina. 

Kruszywo PKW Uziarnienie [mm] Cena netto [zł/t] Cena brutto [zł/t]
Odmiana 1                   0 - 31,5                      5,00                        6,15
Odmiana 2                   0 - 125                      3,00                       3,69

Informacje dodatkowe:

Sprzedaż kruszyw PKW odbywa się na wagach drobnicowych w dni robocze, w godz. od 600 do 2200.

Mozliwości zakupu kruszyw prosimy uprzednio potwierdzić:
Dyspozytor Przeróbki Mechanicznej, tel. 32 627 0255.

Kruszywo PKW spełnia warunki określone w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2.

Maksymalny wymiar ziarna dla Kruszywa PKW 0 –125 mm wynosi 200 mm.

Cena brutto kruszyw skalnych uwzględnia podatek VAT w wysokości 23 %.

 Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.