Nowy blok TAURONA z najkrótszą linią dostaw paliwa

22.09.2020
Uruchomiono nowe połączenie kolejowe dla dostaw węgla, o odpowiedniej jakości dla nowego bloku energetycznego Grupy TAURON w Jaworznie. Niespełna 4 kilometrowy odcinek toru połączył Zakład Górniczy Sobieski z terenem nowego bloku 910 megawatów. To najkrótsze tego rodzaju połączenie w kraju. Uruchomienie nowej trasy przewozu przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów transportu surowca do aktywów wytwórczych Grupy TAURON i będzie to równocześnie najkrótsza w Polsce linia kolejowa umożliwiająca dostawy węgla kamiennego bezpośrednio z kopalni. - Blok 910 MW będzie zużywał rocznie ponad 2 mln

Wielka winda zjedzie pod ziemię

03.09.2020
Wielka winda zjedzie pod ziemię Wysoka na cztery piętra, pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów - w kopalni TAURON Wydobycie zamontowano jedną z największych klatek szybowych w Polsce. Wielkogabarytowa konstrukcja powstała w ramach inwestycji strategicznej Spółki, czyli budowy Poziomu 800 metrów. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje się tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Bliskość aktywów wytwórczych

W kopalni Brzeszcze działania naprawcze się opłaciły [WYWIAD]

03.09.2020
Wywiad z Tomaszem Cudnym, prezesem TAURON Wydobycie W kopalni Brzeszcze działania naprawcze się opłaciły Wiele się dziś mówi o restrukturyzacji górnictwa. Kopalnie Taurona rozpoczęły ten proces już kilka lat temu. Czy widać efekty? Przeprowadzone w ostatnich latach działania poprawiające rentowność wydobycie przynoszą dziś wymierne, dobre rezultaty. W pierwszym półroczu tego roku kopalnie Grupy TAURON wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego, czyli o 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Osiągnęliśmy 7 milionów zysku EBITDA. Nasze trzy kopalnie dostarczyły w

Komentarz do publikacji medialnej

01.09.2020
Komentarz TAURON Wydobycie do publikacji portalu OKO.press W trudnym gospodarczo czasie pandemii, kopalnie Grupy TAURON wypracowały dodatnie wyniki, poprawiając je znacząco. To między innymi efekt wdrożonych działań proefektywnościowych. W pierwszym półroczu tego roku produkcja węgla handlowego w Grupie TAURON wzrosła o 10 procent w porównaniu do 2019 roku. Zysk EBITDA Grupy w segmencie wydobycia wyniósł w pierwszym półroczu 2020 r. 7 mln zł, a w samym drugim kwartale 43 mln zł. Spółka koncentruje się na realizacji działań, które mają zapewnić rentowność wydobycia,a także dostosowaniu