Prąd i ciepło wyprodukuje kopalnia

22.06.2020
Na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze będzie produkowana energia elektryczna i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. W 2021 roku na terenie zakładu pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych. Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla. Metan ze złóż węgla w ponad 50 procentach ujmowany jest przez system dołowej sieci rurociągów i stację odmetanowania na powierzchni

Nowoczesna kolej pod ziemią

05.06.2020
Ponad 200 kilometrów wynosi długość tras kolei podziemnej w trzech zakładach TAURON Wydobycie. Obszar ten jest w Spółce sukcesywnie optymalizowany. W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono istotny etap modernizacji maszyn, urządzeń i kompleksowych rozwiązań transportowych, co ma przynieść kolejne oszczędności. Transport podziemny odgrywa bardzo istotną rolę w przedsiębiorstwach górniczych. W podziemiach zakładów górniczych zabudowane są dziesiątki kilometrów sieci kolejek spągowych i podwieszanych. - Nowoczesny, sprawny transport ma duży wpływ na wynik ekonomiczny zakładu górniczego, dlatego

Szpitale dostaną potrzebną krew od górników

04.06.2020
Ponad 160 litrów krwi zebrali już w tym roku górnicy z TAURON Wydobycie, odpowiadając tym samym na apel szpitali na Śląsku i w Małopolsce. Co 15 sekund krew wykorzystywana jest w szpitalach do ratowania ludzkiego życia, tymczasem od początku pandemii brakuje jej dawców. W niektórych centrach krwiodawstwa nawet czterokrotnie zmniejszyła się w Polsce liczba dawców krwi od wybuchu pandemii COVID-19. Na apel placówek medycznych odpowiadają więc górnicy z zakładów górniczych - ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze. Pierwszą zbiórkę, po przerwie spowodowanej ograniczeniami w przestrzeni publicznej