Ponad 320 litrów krwi dla szpitali od górników TAURONA

14.10.2020
Górnicy TAURONA podczas 15 akcji charytatywnych przeprowadzonych od początku roku oddali już ponad 320 litrów krwi. To realna pomoc dla szpitali na Śląsku i w Małopolsce. Już od początku pandemii Ministerstwo Zdrowia i Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmowały o brakach w bankach krwi. Czerwonego płynu nie da się wyprodukować, a na co dzień jest on niezbędny dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Na zapotrzebowanie regionalnych placówek medycznych odpowiedzieli górnicy z zakładów górniczych ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze, którzy podczas kilkunastu akcji

Nowy blok TAURONA z najkrótszą linią dostaw paliwa

22.09.2020
Uruchomiono nowe połączenie kolejowe dla dostaw węgla, o odpowiedniej jakości dla nowego bloku energetycznego Grupy TAURON w Jaworznie. Niespełna 4 kilometrowy odcinek toru połączył Zakład Górniczy Sobieski z terenem nowego bloku 910 megawatów. To najkrótsze tego rodzaju połączenie w kraju. Uruchomienie nowej trasy przewozu przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów transportu surowca do aktywów wytwórczych Grupy TAURON i będzie to równocześnie najkrótsza w Polsce linia kolejowa umożliwiająca dostawy węgla kamiennego bezpośrednio z kopalni. - Blok 910 MW będzie zużywał rocznie ponad 2 mln

Wielka winda zjedzie pod ziemię

03.09.2020
Wielka winda zjedzie pod ziemię Wysoka na cztery piętra, pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów - w kopalni TAURON Wydobycie zamontowano jedną z największych klatek szybowych w Polsce. Wielkogabarytowa konstrukcja powstała w ramach inwestycji strategicznej Spółki, czyli budowy Poziomu 800 metrów. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkuje się tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Bliskość aktywów wytwórczych

W kopalni Brzeszcze działania naprawcze się opłaciły [WYWIAD]

03.09.2020
Wywiad z Tomaszem Cudnym, prezesem TAURON Wydobycie W kopalni Brzeszcze działania naprawcze się opłaciły Wiele się dziś mówi o restrukturyzacji górnictwa. Kopalnie Taurona rozpoczęły ten proces już kilka lat temu. Czy widać efekty? Przeprowadzone w ostatnich latach działania poprawiające rentowność wydobycie przynoszą dziś wymierne, dobre rezultaty. W pierwszym półroczu tego roku kopalnie Grupy TAURON wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego, czyli o 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Osiągnęliśmy 7 milionów zysku EBITDA. Nasze trzy kopalnie dostarczyły w

Komentarz do publikacji medialnej

01.09.2020
Komentarz TAURON Wydobycie do publikacji portalu OKO.press W trudnym gospodarczo czasie pandemii, kopalnie Grupy TAURON wypracowały dodatnie wyniki, poprawiając je znacząco. To między innymi efekt wdrożonych działań proefektywnościowych. W pierwszym półroczu tego roku produkcja węgla handlowego w Grupie TAURON wzrosła o 10 procent w porównaniu do 2019 roku. Zysk EBITDA Grupy w segmencie wydobycia wyniósł w pierwszym półroczu 2020 r. 7 mln zł, a w samym drugim kwartale 43 mln zł. Spółka koncentruje się na realizacji działań, które mają zapewnić rentowność wydobycia,a także dostosowaniu

Kopalnie TAURONA na plusie w pierwszym półroczu

21.08.2020
W trudnym gospodarczo czasie pandemii kopalnie Grupy TAURON wypracowały dodatnie wyniki finansowe, poprawiając je o ponad 100 procent względem ubiegłego roku – wynika z danych finansowych opublikowanych przez TAURON. To między innymi efekt wdrożonych działań proefektywnościowych. W pierwszym półroczu br. kopalnie Grupy TAURON wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego, czyli o 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. - Po pierwszym półroczu tego roku osiągnęliśmy 7 milionów zysku EBITDA. W niełatwym otoczeniu gospodarczym TAURON Wydobycie kontynuuje programy

Bezpieczne płatności bezgotówkowe

17.08.2020
TAURON Wydobycie umożliwił klientom realizację płatności bezgotówkowych w Punktach Obsługi Klienta przy Zakładach Górniczych Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu. W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów w czasie utrzymującej się pandemii oraz stosując się do zaleceń dotyczących bezpiecznych, bezgotówkowych płatności, Spółka wdrożyła możliwość płatności kartami płatniczymi, urządzeniami mobilnymi oraz poprzez BLIK. Ma to istotne znaczenie w kontekście utrzymującego się zainteresowania produktami oferowanymi przez TAURON Wydobycie, które dostępne są aktualnie dla klientów indywidualnych

Zielone ogrody na kopalnianych hałdach

03.08.2020
Setki roślin zostanie posadzonych jeszcze w tym roku w ramach proekologicznego projektu TAURON Wydobycie z udziałem międzynarodowych partnerów. Eksperci Spółki i Głównego Instytutu Górnictwa opracują nowe sposoby rekultywacji i zazielenienia hałd, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz innych terenów zdegradowanych. Produktem końcowym międzynarodowego projektu badawczego o akronimie RECOVERY będzie opracowanie sposobu rekultywacji tzw. obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i innych terenów zdegradowanych. - TAURON Wydobycie chce być pierwszą firmą z sektora węgla

Minerały z kopalnianych odpadów do produkcji elektroniki

21.07.2020
Wspólne przetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę. Innowacyjną metodę opracowali naukowcy przy udziale ekspertów TAURON Wydobycie, w ramach międzynarodowego projektu badawczego CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future). Celem TAURON Wydobycie było wypracowanie metodologii przekształcania tzw. skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla, w stabilny materiał do ponownego użycia. Dzięki przeprowadzonym badaniom, realizowanym wspólnie z polskimi i europejskimi

Wakacje dobre na kształcenie zawodowe

06.07.2020
W 24 klasach patronackich TAURON Wydobycie tegoroczny rok szkolny zakończyło 340 uczniów. Dla najlepszych z nich w zakładach górniczych Spółki rozpoczęły się wakacyjne praktyki zawodowe. Tegoroczna edycja odbywa się przy zastosowaniu nadzwyczajnych procedur profilaktyki zdrowotnej. Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych Spółki. Od 2010 roku w TAURON Wydobycie zatrudniono 243 absolwentów klas objętych patronatem. - Korzystając z nowoczesnych modeli kształcenia wspieramy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe