Tauron Wydobycie S.A. podpisuje Umowę Patronacką

08.03.2017
Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie z Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, kształcić się będą w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik i technik przeróbki kopalin stałych. Grupa uczniów objęta będzie patronatem TAURON Wydobycie S.A.