Projekt badawczy CEReS

16.06.2016
TAURON Wydobycie wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz pięcioma innymi międzynarodowymi partnerami naukowymi podpisał porozumienie o wspólnej realizacji projektu badawczego „Przetwórstwo odpadów pogórniczych i elektronicznych – Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości” - Akronim CEReS