Odpowiedzialna działalność

28.10.2015
Od ponad 100 lat wydobywanie węgla kamiennego jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem i rozwojem Libiąża i okolicznych miejscowości wchodzących w skład powiatu chrzanowskiego. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane ze skutkami eksploatacji w Zakładzie Górniczym Janina zapewniamy, że kopalnia prowadzi swoją działalność w sposób jak najbardziej odpowiedzialny oraz możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska i mieszkańców.

TAURON Wydobycie: Inwestycja ZG Janina w głównej fazie realizacji

15.10.2015
Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu należy do strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy TAURON. Z początkiem października rozpoczął się kolejny ważny etap realizacji inwestycji – wykonanie podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800 m. Pogłębianie szybu „Janina VI” do docelowej głębokości 823 m trwa od września 2013 r. Obecnie jego głębokość wynosi 782 m. Wykonano także 259 m rury szybowej, co stanowi 86 proc. docelowego zakresu.