TAURON Wydobycie ma nową ścianę

17.09.2015
ZG Sobieski w Jaworznie w połowie sierpnia br. uruchomił eksploatację nowej ściany nr 349 w pokładzie 209. Ma ona 200 metrów długości i 920 metrów wybiegu. Zdolność wydobywcza tej ściany szacowana jest na poziomie około 4 tys. ton węgla handlowego na dobę. Wydobywany tu węgiel charakteryzuje się korzystnymi parametrami jakościowymi.

Pompa ciepła -nowa inwestycja w ZG Sobieski

03.09.2015
Używanie pompy ciepła jest obecnie najbardziej ekonomicznym sposobem ogrzewania wody użytkowej. Wykorzystuje się tu bowiem naturalne ciepło zawarte w przyrodzie.TAURON Wydobycie w 2012 roku przystapił do przetargu organizowanego przez Prezsa Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć efektywnościowych. Jednym z przedsięwzięć była pompa ciepła odzyskująca energię zawartą w wodach dołowych, dzięki której, spólka otrzymała świadectwo efektywności energetycznej o wartości 80 toe (toe - tona oleju ekwiwalentnego).