Zmiany w składzie zarządu

15.06.2015
15 czerwca rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie TAURON Wydobycie złożyli: Teresa Rajca-Bisztyga – wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych oraz Wojciech Rorot – wiceprezes ds. handlowych. W najbliższym czasie rada nadzorcza spółki podejmie decyzje w sprawie uzupełnienia składu zarządu.