Barbórka 2014r.

15.12.2014
Tegoroczne obchody barbórkowe w grupie TAURON Wydobycie rozpoczęto wspólnym przemarszem na czele z orkiestrą górniczą z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu do kościoła pw. Świętej Barbary.