Południowy Koncern Węglowy S.A. - solidną firmą!

21.02.2006
Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie finansowej, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu 'Solidnej Firmy'. Celem programu jest propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.

Wywiad

07.02.2006
Grzegorz Pawłaszek- Prezes Południowego Koncernu Węglowego S.A.: Oceniając sześć pierwszych miesięcy działalności naszej nowej firmy, dochodzę do wniosku, że wszystkie starania i trud włożony w powołanie do życia Południowego Koncernu Węglowego bez wątpienia opłaciły się i zaczynają przynosić wymierne efekty. I choć kosztowało nas to mnóstwo pracy- było warto! Już widoczne jest pozytywne zjawisko synergii.