Nowy Zarząd TAURON Wydobycie

05.08.2019
Nowy Zarząd TAURON Wydobycie Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała nowy zarząd spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje Jacek Pytel, funkcję wiceprezesa ds. technicznych będzie sprawował Tomasz Duda, a wiceprezesa ds. handlowych Krzysztof Miśka. Tomasz Cudny jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie o specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Z górnictwem związany od początku swojej kariery zawodowej. Po

Ekologiczne nowości online dla przedsiębiorców

02.08.2019
Ekologiczne nowości online dla przedsiębiorców Rośnie sprzedaż internetowa produktów grzewczych oferowanych w sklepie TAURON Wydobycie. Wysokiej jakości paliwo ekologiczne jest teraz dostępne również w sprzedaży online dla małych i średnich przedsiębiorstw. TAURON Wydobycie rozszerza segmenty sprzedaży ekogroszków w kanale internetowym. W lipcu sklep internetowy - https://tauron.pl/ekogroszek , po okresie przygotowań oraz prac organizacyjnych i informatycznych, umożliwia dokonywanie zakupów przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory klientami sklepu, uruchomionego w

Podpisano porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w TAURON Wydobycie

19.07.2019
Podpisano porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w TAURON Wydobycie Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników TAURON Wydobycie, w ramach funduszu p ł ac to g łó wne postanowienie podpisanego porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi TAURON Wydobycie a zarz ą dem Sp ół ki. Przyspieszone zostaj ą r ó wnie ż rozmowy p ł acowe Rady Spo ł ecznej Grupy TAURON. Wczorajsze porozumienie to efekt rozmów prowadzonych z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi od tygodnia w segmencie wydobywczym Grupy TAURON. Zgodnie z jego zapisami pracownikom TAURON

Drążenie szybu rozpoczęte

09.07.2019
Drążenie szybu rozpoczęte Na budowie Szybu Grzegorz, czyli strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, rozpoczęło się drążenie 870 metrów szybu głębinowego. To jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, która usprawni wydobycie węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po tym jak została osiągnięta wymagana grubość płaszcza mrożeniowego i po dokonaniu niezbędnych odbiorów obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie

Inwestycje w ZG Brzeszcze za półmetkiem

03.07.2019
Inwestycje w ZG Brzeszcze za półmetkiem Ponad 2000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także modernizacja stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla - to tylko niektóre ze zrealizowanych już zadań w ramach programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Jego zaawansowanie przekroczyło 50 procent. Program Inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach

Kopalnia wakacyjnych praktyk

24.06.2019
Kopalnia wakacyjnych praktyk Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie. Wakacje to dla najlepszych uczniów czas na praktyki zawodowe w zakładach górniczych Spółki. Tylko w ubiegłym roku z praktyk skorzystało 112 przyszłych górników. Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych Spółki. Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone

Górnicy mają to we krwi

21.06.2019
Górnicy mają to we krwi Ponad 15 litrów krwi dla potrzebujących oddali górnicy ZG Janina podczas tegorocznej akcji charytatywnej w Libiążu. Już po raz piąty zebrana na kopalni krew trafi na sale operacyjne w całym województwie małopolskim. - Górnicy, wykonujący szczególnie ryzykowny zawód doskonale rozumieją jak ważna jest idea dzielenia się krwią dla ratowania ludzkiego życia, dlatego przy wielu kopalniach powstały Kluby Honorowych Dawców Krwi, które dostarczają do stacji krwiodawstwa znaczne ilości krwi – mówi Czesław Toporek prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Janina w Libiążu. -

Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

04.06.2019
Rada nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała we wtorek, 4 czerwca zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa spółki objął Sławomir Obidziński. Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność - technika podziemnych eksploatacji złóż węgla. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.

TAURON inwestuje pod ziemią

10.05.2019
Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Grupy TAURON przekroczyło 67 procent. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w tym roku. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budową basztowej wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu