Pokłady naturalnej energii

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Aktualności

2017.04.27
W dniach od 21 do 23 kwietnia w Sosnowcu odbyły się wiosenne targi związane z budownictwem, ogrzewnictwem i instalacjami, na których Spółka promowała swoje produkty.
2017.04.25
Około 20 tysięcy zwiedzających przybyło na XXIV edycję Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkalnego i Wyposażenia Wnętrz  DOM, które odbyły się w dniach od 7 do 9 kwietnia w Kielcach. Od kilku lat widać wyraźny rozwój kieleckich targów, a ich poprzednie edycje pokazały, ogromny potencjał oraz możliwość dotarcia do znaczącej liczby ludzi nie tylko z województwa świętokrzyskiego.
2017.04.13
31 marca br. TAURON Wydobycie podpisał kolejne umowy patronackie. Szkoły w Jaworznie i Libiążu również będą objęte patronatem spółki w roku szkolnym 2017/2018. W Jaworznie zapisy umowy patronackiej realizować będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Odpowiedni dokument podpisali prezydent miasta  Paweł Silbert, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia  Jarosław  Broda oraz prezes zarządu Tauron Wydobycie Zdzisław Filip i wiceprezes Janusz Czarnecki  a także Simona Smugowska dyrektor Centrum.
2017.04.04
Za nami kolejna edycja Targów związanych z budownictwem, instalacjami ogrzewaniem, na których spółka promowała swoje produkty.
2017.04.04
TAURON Wydobycie zdobywcą prestiżowego certyfikatu Solidna Firma, który potwierdza rzetelność firmy oraz wzmacnia zaufanie do marki. Najnowsze wyróżnienie TAURON Wydobycie to Certyfikat Solidna Firma 2016 przyznany w lutym 2017 roku podczas Gali Finałowej 15. edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma. W uroczystości udział wzięli Laureaci Programu, Członkowie Kapituły i zaproszeni goście. Certyfikaty i tytuł Solidnej Firmy 2016 przyznano blisko 120 firmom.
2017.03.08
Począwszy od  roku szkolnego  2017/2018 uczniowie z  Powiatowego Zespołu  nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, kształcić  się będą  w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik i technik przeróbki kopalin stałych. Grupa uczniów  objęta będzie patronatem  TAURON Wydobycie S.A.  
2017.02.08
TAURON Wydobycie działa w ramach programu Karty Dużej Rodziny. Mała karta kryje w sobie duży potencjał pomagając rodzinom wielodzietnym. Dzięki Karcie jej posiadacze mogą skorzystać z 3% rabatu przy zakupach węgla w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA   tj. ZG BRZESZCZE w Brzeszczach, ZG SOBIESKI w Jaworznie i ZG JANINA w Libiążu, które zostały opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
2017.01.31
  Spotkanie podopiecznych, darczyńców  i sympatyków Fundacji Rodzin Górniczych, które odbyło się w grudniu w Sali Sejmiku Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach było niezwykle uroczyste.
2017.01.16
TAURON  Wydobycie S.A. został zwycięzcą w kategorii ,,Ekologia” w konkursie  „Górniczy Sukces Roku w roku 2016” organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Nagrodę przyznano za  wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina w Libiążu.
2016.12.23
 Już po raz piąty (od 2012 roku) pracownicy  TAURON Wydobycie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. Wsparcie dało dwóm rodzinom nadzieję na lepsze jutro, impuls do działania oraz świadomość, że w trudnej sytuacji nie są sami.Szlachetna Paczka buduje mosty między ludźmi, którzy są w potrzebie, z osobami które chcą pomagać. Ułatwia dotarcie do najbiedniejszych rodzin w całej Polsce.

Sieć handlowa